ST.CECILIA NIEUWS

19-04-2018

MOOIE JUBILEUMMIS CHAAMSE HARMONIE !

MOOIE JUBILEUMMIS CHAAMSE HARMONIE !

CHAAM - Op zondagochtend 15 april jongstleden was het druk in de Chaamse parochiekerk. Heel wat mensen waren afgekomen op de unieke muzikale Mis ter gelegenheid van de 125-ste herdenking van de oprichtingsdag van de Harmonie: DIES NATALIS SANCTA CAECILIA! Harmonie St.Cecilia werd op 15 april 1893 (her)opgericht. Kapelaan van Velthoven memoreerde in de dienst hoe belangrijk musiceren en andere kunstuitingen zijn. Waar spreken ophoudt gaat de kunst immers verder. Ook benadrukte Van Velthoven de meerwaarde van een muziekvereniging voor een gemeenschap. “Sluit U aan”, adviseerde hij uit eigen ervaring. Burgemeester Joeri Minses viel de parochieherder bij. “U leeft mee met de gemeenschap in vreugde en verdriet en geeft daar een gepaste muzikale invulling aan”, zei hij.

Hemelreis

Ter gelegenheid van de herdenking werd er tijdens de Mis een speciale jubileumkaars ontstoken, een sprekend openingsritueel waarbij diverse generaties uit de Harmonie een hoofdrol speelden. Fluitiste Linde Vriens en trombonist en erelid Cees van Beckhoven, respectievelijk de jongste en de oudste muzikant bij de Harmonie, staken gezamenlijk de gedecoreerde kaars aan. Dirigent Pieter Zwaans en zijn muzikanten namen aan het begin van de Mis de kerkgangers toepasselijk mee op een muzikale hemelreis met het indrukwekkende concertwerk Voyage Into the Blue, compleet met opstijgen, de vlucht en de landing. Het gekozen repertoire was weliswaar profaan maar stemmig en gedragen en soms toch ook gewaagd. Dat was zeker het geval bij de uitvoering van Skyfall, de filmmuziek van de gelijknamige James Bond-film. Daarna volgde een muzikale compilatie uit de film Braveheart.

Applaus

Bijzonder mooi was de vertolking van Con Te Partirò van de bekende blinde tenor Andrea Bocelli, met ferme soli door onder meer het saxofoon- en trompetregister. Er werd volop meegezongen met het paaslied ‘U Zij De Glorie Opgestane Heer!’ begeleid door de Cecilianen in een aanstekelijk arrangement. De jarige Cecilianen sloten de Mis af met de mars Floriana. Waarom? Welnu, de talrijke exotische en inheemse bloemen werden in deze mooie mars weerspiegeld door afwisselende thema’s, de ene keer melancholisch, de andere keer levendig en tenslotte bruisend. Zeg nou zelf… een mooiere feestmars kon de Harmonie bij het 125 jarig bestaan niet voor U uitkiezen! De slotnoot viel dan ook in een groot applaus waarmee het publiek haar waardering tot uitdrukking bracht voor de muzikanten.

Hazen en fazanten

Na afloop van de muzikale Mis keken de muzikanten en genodigden in Bellevue gezellig terug op het wel en wee van onze Chaamse Harmonie sinds 1893. “Wat heb ik hier een gezellige tijd gehad”, zei oud-dirigent Ad van Dun. Hij vertelde over de vele mopjes waarmee hij destijds concerten aankleedde. Van Dun: “Bij het nummer ‘Auf der Jagd’ schoten we zelfs hazen en fazanten uit de lucht!” Kastelein Victor hendriks kon het zich allemaal nog goed herinneren: “We zaten toen met meer dan vijftig muzikanten op het podium en Ad stond dan op het randje te dirigeren!” Zus van Raak vertelde hoeveel indruk het maakte toen de Harmonie strak als een militair korps in 1996 het stadion van het Duitse Cham binnen marcheerde, compleet met vaandel en schellenbomen.

Boek

Klarinettiste Toos Aarts zei hoe leuk ze het vond om de verhalen van de concertreizen naar Brussel en Antwerpen in de 19-de eeuw weer eens terug te lezen. “Ook kostelijk dat verhaal over die twee rivaliserende harmonieën in Chaam voor de oorlog”, lachte Van Dun. Voorzittter Guust van der Steen had speciaal voor de herdenking het boek ‘100 jaar Harmonie St.Cecilia in Chaam’ herlezen. “Mooi om te lezen hoe de verschillende perioden in de geschiedenis van de harmonie verliepen. In de ene periode waren er twintig muzikanten en een aantal jaren later weer meer dan vijftig!”, constateerde Van der Steen. Ook burgemeester Minses had de Mis deugd gedaan. Hij had genoten van de muziek en constateerde dat de muzikanten goed op elkaar waren ingespeeld. “Dat mag ook wel na 125 jaar!”, grapte Minses. –berry van oers