ST.CECILIA NIEUWS

19-04-2018

HOE EEN CONCERTREIS VAN CHAAM NAAR ANTWERPEN UIT DE HAND LIEP ! Repatriëring duurde dagen...

HOE EEN CONCERTREIS VAN CHAAM NAAR ANTWERPEN UIT DE HAND LIEP ! Repatriëring duurde dagen...

Berry van Oers/bndestem/17APRIL2018

 

CHAAM-ANTWERPEN - Op 15 april 1893 werd in Chaam harmonie St.Cecilia opgericht. Maar ook voor die tijd maakte men daar muziek. In de archieven staat dat er al in 1877 een harmonie in Chaam was. Een document vermeldt dat pastoor Janus Verhoeven de harmonie in 1891 ophief naar aanleiding van een uit de hand gelopen concertreis. Toch was het diezelfde pastoor die op 15 april 1893 de, nu 125 jaar oude, harmonie oprichtte. Wat was er dan toch gebeurd?

 

In augustus 1891 reisde de harmonie naar Antwerpen om daar een concert te geven. Al maanden hadden de muzikanten er de mond van vol. De meesten waren nog nooit verder geweest dan Breda. Pastoor Verhoeven vertelde tijdens de repetitie dat Antwerpen een stad is van ‘schone kunsten’ maar ook van mensen die zich ‘in het verderf’ ophouden.

 

SCHIPPERSKWARTIER

De Chaamse muzikanten vertrokken ’s morgens in alle vroegte met een tram van Meerle via Hoogstraten naar Antwerpen. Tegen de middag arriveerde het gezelschap op de Antwerpse Markt. Het optreden was pas in de late namiddag. Er was nog volop tijd voor een bezoek aan de vele gezellige cafés. Enkele muzikanten waagden zich zelfs in het ruige schipperskwartier, ondanks de waarschuwingen van pastoor Verhoeven. Ze keken daar hun ogen uit. De tijd vloog om, maar rond vier uur ’s middags was iedereen boven water en klaar voor het grote optreden.

 

'IN DE MIST'

De eerste nummers klonken goed. Men oogstte veel applaus. Toch gingen voor sommigen de pinten tellen. Toen tot slot van het concert het Belgische volkslied gespeeld moest worden waren enkele muzikanten te ‘vermoeid’ om het einde van de ‘Brabançonne’ te halen. De Chamenaren zaten er niet mee en ze feestten na afloop van het concert volop verder. De harmonie maakte overuren en bleef dagenlang ‘in de mist’.

 

BANDELOOS

Pas vier dagen na het concert keerde de laatste groep vanuit België in Chaam terug. Voor één muzikant kon de pret in de Belgische Scheldestad niet op. Hij kwam zo onopvallend mogelijk pas na acht dagen weer thuis. Dat bandeloze gedrag veroorzaakte een grote rel en was voor pastoor Verhoeven aanleiding de harmonie met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Chaam moest het voortaan zonder harmonie doen.

 

HEROPRICHTING

Maar toen de lange winteravonden aanbraken gingen de muzikanten het musiceren missen. Ze voerden de druk op pastoor Verhoeven op om weer met de harmonie te mogen beginnen. Hij besloot uiteindelijk de leden van de opgeheven harmonie een jaar de tijd te geven om tot inkeer te komen na hun omzwervingen in Antwerpen. Eind 1892 werd een lijst opgesteld met namen van degenen die lid van de opgeheven harmonie waren geweest. Zij die zich destijds in Antwerpen wel ‘deugdelijk’ gedroegen werden het eerst voor een lidmaatschap van een nieuwe harmonie benaderd. Eén van de eerste muzikanten die zich aanmeldde was hij die destijds als laatste pas na acht dagen na de Antwerpse concertreis terug in Chaam arriveerde. Deze muzikant werd aanvankelijk resoluut als lid geweigerd. Toch liet de pastoor hem uiteindelijk toe vanwege zijn ‘uitzonderlijke’ muzikale kwaliteiten en zijn toezegging tot gedragsverbetering.

 

SCHIK

Tegenover de kerk bouwde men naast Bellevue een harmoniezaal. Dat was een tactische locatie want wanneer de kerkdeur openging keek men regelrecht naar binnen en andersom. Het aangrenzende café naast de repetitiezaal bleef voorlopig verboden terrein. Gezeten naast de tussendeur die toegang gaf tot Bellevue luisterde pastoor Verhoeven naar ‘zijn’ muzikanten en hield de wacht. Hij had er eigenlijk best schik in. Na een aantal voorspoedig verlopen repetities besloten de pastoor en zijn muzikanten definitief door te gaan.

 

HOOGMIS

Daarmee zag op 15 april 1893 de ‘Roomsch-Katholieke Harmonie Sancta Caecilia’ officieel het levenslicht. Aanstaande zondag is dat precies 125 jaar geleden. De huidige muzikanten vieren dan de oprichtingsdag met een muzikale hoogmis om 11.00 uur in de parochiekerk, op dezelfde plaats waar 125 jaar geleden harmonie St.Cecilia werd heropgericht.