HISTORIE 1893-2020

LOGO

De Harmonie heeft van oorsprong geen vast eigen logo. In het verleden diende daartoe het donkerrode vaandel met daarop de beeltenis van de H.Cecilia omgeven met lauwerkransen. Op de concertprogramma's en feestgidsen van kort na de tweede wereldoorlog komen we soms afbeeldingen van gestyleerde harpjes tegen. Medio jaren zestig van de vorige eeuw laat het Hamoniebestuur briefpapier drukken. Men kiest dan bij de drukker een muziekembleem uit om daarmee het briefpapier te verfraaien. Het embleem bestaat uit een muziekharp met aan de basis een trompet en bladmuziek, omgeven door lauwerkransen.

Dat embleem werd nadien steeds meer gebruikt op concertprogramma's, feestgidsen, steunkaarten, enz. Het embleem is intussen zo herkenbaar geraakt in Chaam dat het beschouwd kan worden als het 'officiële' logo van onze Chaamse Harmonie.