DE VERENIGING/INFO

OPLEIDINGEN

 

- Trajectbegeleiding
- Contact De Nieuwe Veste
- AVIO-begeleiding
- Begeleiding Jong Cecilia Chaam
- Werving


Commissie:
Coordinator: oudercommissie

 

Instrumenten
Harmonie 'St.Cecilia' heeft een goede opleiding voor vrijwel alle blaasinstrumenten en slagwerk.

 

Het 'HOUT' bestaat uit klarinet, hobo, saxofoon en dwarsfluit.

Het 'KOPER' bestaat uit trompet, hoorn, tenortuba en trombone. Het 'SLAGWERK' wordt verdeeld in de hoofdinstrumenten kleine trom, pauken en mallets (melodisch slagwerk).

 

Jaarlijks wordt op de basisschool een 'Instrumentenparade' gehouden. Enkele gevorderde muzikanten en leerlingen van Harmonie 'St.Cecilia' laten de meest voorkomende blaas- en slagwerkinstrumenten zien en vooral horen! Er wordt over de instrumenten verteld en... de kinderen mogen de instrumenten uitproberen.

 

 

 


Instrumentaal onderwijs

Bij voorkeur wordt in groepjes van 2 of 3 leerlingen les gegeven. In de lessen ontwikkelen de leerlingen de vaardigheden die nodig zijn voor het bespelen van een instrument ondersteund door theoretische kennis.

 

Twee maal per studiejaar ontvangen de leerlingen een rapport over de voortgang.

 

Het instrumentaal onderwijs is mogelijk vanaf groep 6, of eerder als de AVIO-cursus vanuit groep 4 is gevolgd. Wij adviseren U graag bij het kiezen van een geschikt  en beschikbaar instrument voor Uw kind.
Een informatiegidsje voor de leerlingen in opleiding kunt U opvragen bij Ron Kommeren r.kommeren@hetnet.nl  

 

Verkennend muziekonderwijs AVIO
Voordat kinderen beginnen met het leren bespelen van een muziekinstrument kunnen ze binnen de muziekopleiding 'Algemeen Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs' (AVIO) volgen.

Het AVIO duurt een jaar en is bestemd voor kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool. Op speelse wijze bereiden de kinderen zich tijdens de AVIO-lessen voor op het instrumentale muziekonderwijs om zo richting te geven aan hun muzikaliteit en de eventuele voorkeur of aanleg voor een bepaald muziekinstrument. Per schooljaar bestaat de cursus AVIO uit 30 lessen van 45 minuten die gegeven worden op maandag of donderdag na schooltijd in Chaam. De cursus wordt afgesloten met een slotpresentatie waarbij ook de ouders worden uitgenodigd. Als algehele afsluiting is er een ouderavond waarbij de eventuele instrumentkeuze van de leerling aan de orde komt.

Info en aanmelden bij Rob Kommeren r.kommeren@hetnet.nl   

 

Plaats
De muzieklessen worden in principe in Chaam gegeven.
het kan voorkomen dat het aantal leerlingen van een instrumentengroep kleiner is dan eenzelfde instrumentengroep uit Bavel of Ulvenhout. Dan zal de Chaamse leerling in Bavel of in Ulvenhout les krijgen. Omgekeerd kan het zijn dat leerlingen uit Bavel of ulvenhout naar Chaam komen.

Docenten
De leerlingen van de harmonie krijgen les van gediplomeerde docenten, verbonden aan muziekschool 'De Nieuwe Veste' in Breda. www.nieuweveste.nl

Diploma
De opleiding kent 4 niveau's: het A, B, C en D diploma. De Harmonie gaat er van uit dat de leerling tenminste het A en B diploma behaalt. Veelal kan in een lestijd van 4 a 5 jaar het A en B diploma behaald worden.

JONG CECILIA CHAAM
Leerlingen die vanaf september voor het eerst instrumentaal onderwijs volgen gaan meestal naar 3/4 jaar, in mei, samenspelen in het leerlingenorkest. Het samen muziek maken is een goede aanvulling op het instrumentale onderwijs. Naast de sociale functie confronteert het de leerlingen vanuit een geheel andere hoek met muziek. Bovendien is de samenspelgroep een goede opstap voor latere deelname aan het Harmonieorkest.
Zie pagina JCC op homepage site linkerkolom onderste item !

GROOT ORKEST
Spelen in het groot orkest (de harmonie) is uiteindelijk de bedoeling van de leerling.